Hjemmealtergang

Der er altid mulighed for at komme til hjemmealtergang. Familie eller plejepersonale skal blot kontakte en af præsterne, og de kommer både i hjemmet, på plejehjemmet eller på sygehuset.

Besøg af en præst

Ønsker du besøg af en præst, eller kender du som familie eller personale én, der gerne vil have besøg, tages kontakt til en af præsterne for at aftale nærmere.