Omsorgs - og ansvars-erklæring / Faderskab

  • Ugifte forældre har mulighed for at indgive en omsorgs - og ansvarserklæring til moderens bopælssogn i 14 dage fra barnets fødsel. Sker dette ikke, vil vi anmode statsforvaltningen om at starte en faderskabssag.
  • Omsorgs - og ansvarserklæringen indgives på borger.dk med NemID.

Navngivning ifølge navneloven

  • Ifølge navneloven skal barnet navngives senest seks måneder efter fødslen.
  • Navngivning sker enten ved anmeldelse eller ved dåb.
  • Navngivning ved anmeldelse betyder ikke, at man derved bliver medlem af folkekirken - først ved dåb bliver barnet medlem af folkekirken.