Prøvelsesattest

Inden vielsen skal begge parter udfylde en ægteskabserklæring. Dette gøres på borger.dk med NemID. Når I modtager kommunens afgørelse i form af en prøvelsesattest, skal den afleveres til kirkekontoret. Der kan tidligst søges om en prøvelsesattest 4 mdr. før vielsen. 

Vielsessamtale

Forud for vielsen vil der være en samtale mellem brudeparret og præsten om vielsen. Salmer til vielsen aftales mellem præst og brudepar under denne samtale.


Vidner til vielsen

Ved vielsen skal der ud over brudeparret være to vidner tilstede. Navne og adresser på disse to afleveres forud for brylluppet på kirkekontoret.

En kirkelig vielse forgår i kirken

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke. Hvis I ønsker at blive viet et andet sted, skal I ansøge biskoppen om tilladelse. En sådan tilladelse gives kun undtagelsesvis, bortset fra situationer, hvor vielsen må foregå på et hospital eller lignende.


Navneændring

  • Ønsker I navneændring i forbindelse med vielsen foretages anmeldelse om navneændring på borger.dk med NemID. Ved spørgsmål kontakt kirkekontoret.

  • Ansøgningen skal være kirkekontoret i hænde senest 15 hverdage før vielsesdatoen.

  • Navneændring på bryllupsdagen er gebyrfrit, når der er tale om navnefællesskab - ved tvivlsspørgsmål vedrørende navne kan man henvende sig til kirkekontoret.

Vedr. fotografering / videooptagelse

I forbindelse med vielse i Alderslyst Kirke må der fotograferes diskret fra bænkene samt videooptages når bruden føres ind og brudeparret går ud.