Valg af gravsted ved begravelser

  • Almindelige gravsteder med hæk hele vejen rundt
  • Gravsteder i græsrabat, det vil sige, at der kun er et lille bed, hvor der er plads til lidt beplantning, og resten er græs
  • Gravsteder med plade i græs, med plads til afskårne buketter
  • Anonym begravelse i fællesplæne.

Valg af gravsted ved bistættelser

  • Urnegård med plade i græsset med plads til afskårne buketter
  • Gravsteder i græsrabat, hvor der er plads til lidt blomster eller lignende
  • Anonym urnenedsættelse i fællesplæne.

Priser

For medlemmer af Folkekirken er gravstederne gratis.

Vedligeholdelse

  • For gravsteder i urnegården og fællesplænen er vedligeholdelsen tvungen, og koster derfor et beløb.
  • Angående vedligeholdelsen af de øvrige gravstedsformer, laves der en aftale med kirkegårdskontoret.