Spaghettigudstjenester

En spaghetti-gudstjeneste er særligt tilrettelagt for familier med små børn. En kort og børnevenlig gudstjeneste onsdag kl. 17.00, efterfulgt af fælles spisning i sognehuset kl. 17.30. Maden er gratis. 

  • onsdag den 11. sept. 2019
  • onsdag den 9. okt. 2019
  • onsdag den 13. nov. 2019

Musikgudstjenester

Omkring Alle Helgen, til Advent og i Fastetiden er der musik-gudstjenester, som er tilrettelagt af kirkens organist sammen med en af præsterne. De har form som en gudstjeneste til eftertænksomhed med en vekslen mellem musik, læsninger og fællessamler.


Fastelavn

Vi holder fastelavns-gudstjeneste med tøndeslagning i sognehuset hvert år på fastelavnssøndag. Det er altid kl. 14.00. 

Efterklang

"Efterklang" er en kort fyraftens-andagt, som afholdes 6-8 gange årligt på onsdage kl. 17.00. Musik, ord og refleksion samlet om et enkelt tema. Varighed ca. 30 min. Følg med i kalenderen.


Udendørs gudstjenester

I sommer-månederne har vi tidlige morgen-gudstjenester ved skulpturen Vingen på kirkegården. Klapstole er sat op, alterbord, kor og musikledsagelse flytter med ud i det fri. Alderslyst Kirke er også med, når der afholdes udendørs gudstjeneste på KunsCentret Silkeborg Bad hvert år på 2. pinsedag. Denne gudstjeneste er et samarbejde mellem mange sogne i Silkeborg.

Mad på bordet

Efter udvalgte gudstjenester er der tilbud om fællesspisning i sognehuset - suppe. Tilbuddet er ganske gratis og i lighed med kirkekaffen er det frivillige kræfter, der løfter opgaven med servering. Følg med i kalenderen.


Busk gudstjeneste

Der er BUSK- gudstjeneste den sidste søndag i oktober i hele landet. Denne gudstjeneste er et led i det landsdækkende arbejde BØRN - UNGE - SOGN - KIRKE. Den tilrettelægges sammen med ungdomskorpsene i Alderslyst.