Du er her: 
tirsdag15sep2020

Menighedsrådsvalg

tirsdag15sep2020 kl. 19:00 - 21:00

Overvej at stille op til menighedsrådsvalget og få indflydelse på fremtiden i

Alderslyst Kirke.

 

Efter sommerferien er det tid til at tænke på, om du er interesseret i kirkeligt arbejde i dit sogn, der hvor du bor, og om du vil høre nærmere om menighedsrådsarbejdet – Danmarks mest lokale demokrati.

Orienteringsmøde afholdes tirsdag den 18. august kl. 19.00:

Alle er velkomne i Alderslyst Sognehus. Der fortælles om, hvad et menighedsråds arbejde går ud på, hvad der foregår i Alderslyst Sogn og om det kommende valg.

 

Menighedsrådsvalg afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00:

Mød op i Alderslyst Sognehus. Til menighedsrådsvalget vælges nyt menighedsråd, bestående af 12 folkevalgte medlemmer, til en periode på fire år.

 

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver, kommende opgaver, hvilke aktiviteter vi arrangerer og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til orienteringsmødet.

Der ligger en folder i kirkens våbenhus og i sognehuset, hvor du kan læse mere om orienteringsmødet og valget. Læs mere om Folkekirkens organisation på www.folkekirken.dk

 

Om kirken i Alderslyst

Alderslyst Kirke er fra 1929 og blev bygget som en klassisk landsbykirke, omgivet af marker. I dag ligger kirken i en hurtigt voksende bydel i Silkeborg, fuld af mangfoldigt liv, boliger og handel. Fra 1975-77 er kirken gennemgribende renoveret, og udover en stor og smuk kirkegård er kirken kendt for flotte kunstværker af kunstnerne Sven Havsteen-Mikkelsen og Erik Heide. Sognet har tre præster, en kirke-og kulturmedarbejder, to organister, to kirketjenere, to kordegne og en regnskabsfører. Kirkegården varetages af en kirkegårdsleder og 13 ansatte. Alderslyst Kirke er et sted med flere forskelligartede gudstjenester, mange aktiviteter og sociale arrangementer. Med engagerede ansatte og ca. 50 frivillige hjælpere er der rig mulighed for at få mange ting til at lykkes, altid i respekt for kerneopgaver som dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser og begravelser.

 

Hvad laver menighedsrådet?

Alderslyst Sogn har ca. 8000 medlemmer af Folkekirken. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse og opgaverne spænder vidt. Der er ledelsesopgaver, som arbejdsgiver for de ansatte, varetagelse af sognets økonomi samt beskyttelse af kulturværdier, bygninger og anlæg. Vigtigt er også samarbejde udadtil, fx med Kirkens Korshær, Y´smen, Anonyme Alkoholikere, skoler og institutioner, kommunen m.fl. Vi tilstræber, at menighedsrådets medlemmer er i besiddelse af forskellige kompetencer og via udvalgsarbejde kan sætte kompetencerne i spil. Det er muligt at tilpasse sit engagement, udover de ca. 10 årlige aftenmøder, efter egne muligheder og ønsker i samarbejde med de andre medlemmer. Overordnet arbejdes for gode vilkår for kristendommen og en stræben efter at afspejle nutiden, hvilende på tradition og arv.

 

Valget er for alle
Ved selve valget, tirsdag den 15. september kl. 19.00, håber vi at se rigtig mange. Ved at møde op er du med til at vælge retningen for kirkens arbejde i Alderslyst de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet. Du kan være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater, eller du kan selv stille op som kandidat. På valgaftenen præsenteres kandidaterne, og efterfølgende er der mulighed for debat. Valg til menighedsrådet foregår ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne, og resultatet heraf afgør samme aften, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, den 29. november 2020.