Tidspunkt

  • Ny sorggruppe fra 27. august 2019
  • Sorggruppen er for dig, der har mistet din ægtefælle/samlever
  • Gruppen mødes på forudbestemte tirsdage kl. 15.00-17.15 
  • Sorggruppen mødes i Alderslyst Sognehus

Tilmelding

  • Kontakt sognepræst Poul Geil, tlf. 21 40 67 73, pgg@km.dk eller sognepræst Marianne Hedemann Andreassen, tlf. 24 21 56 75, mhan@km.dk 
  • Tilmelding er nødvendig, da sorggruppen har begrænset antal deltagere (Max. 8)

Om sorggruppen

I sorggruppen er der mulighed for at dele dét, der tynger efter et dødsfald. Vi lægger stor vægt på, at sorggruppen er et trygt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Derfor er gruppen en lukket gruppe, der i et forløb over 8 gange mødes med 2-3 ugers mellemrum. 


Et tab er altid så slemt, som det opleves.