Ro og nærvær

Børnene samles i kirken til salmesang, musik og bevægelse. Aktiviteten er præget af ro og nærvær. Den gode oplevelse med baby salmesang har givet anledning til at tænke en forlængelse af babyholdene. Igennem dagplejen møder vi ofte de samme børn.

Indtryk og motorik

I kirkerummet har vi en akustik og rumlighed, der danner en storslået ramme om enhver stemmeudfoldelse. Mange salmer besidder en enkelthed i det musikalske udtryk der gør, at de er oplagte at synge for de yngste børn. Børn har alle antenner ude i forhold til melodier, lyde og klange og vi tilstræber at arbejde med hele barnets motorik og evne til at se, mærke og føle verden.


Til Jul

Alle dagplejebørn besøger kirken i december, hvor der afholdes julegudstjeneste for de allermindste med dukke-krybbespil.