Tilmelding

Børnene bliver indbudt på skolen via forældreintra. Tilmelding foregår på e-mail til stine@alderslystkirke.dk.

Varighed

Minikonfirmand foregår efter skoletid på hverdagseftermiddage i foråret. Et forløb er typisk 6-8 uger knyttet til en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker og forældre og søskende inviteres til at deltage. 


Indhold

Der tages udgangsspunkt i forskellige temaer og vi kommer omkring de store ting i livet.

Vi lægger vægt på, at børnene kommer i kirken så meget som muligt. Her bliver der fortalt bibelhistorie for dem, vi beder Fadervor og synger salmer. Vi har forberedt aktiviteter med udgangspunkt i dagens tema. I løbet af minikonfirmand-forløbet kommer vi også rundt på kirkegården, vi er i tårnet og ved orglet.

Mad og transport

Børnene afhentes på skolen og får mad hver gang. Brød, frugt o.l. Børnene skal hentes ved sognehuset eller selv gå tilbage til SFO.