Hvor og hvornår

  • Undervisningen starter efter sommerferien.
  • Undervisningen varetages af sognets 3 præster og foregår i sognehuset.
  • Du får tilsendt din konfirmationsdato med posten samt besked om tilmelding til konfirmandundervisning senest 1. november i det år, hvor du går i 6. klasse.

Forældresamarbejdet

Alle konfirmander og forældre inviteres i starten af forløbet til en forklaringsgudstjeneste, hvor gudstjenestens forskellige elementer gennemgås med uddybende forklaringer. Der afholdes herudover et par forældremøder i løbet af konfirmandtiden. Vi opfordrer til dialog og forældreopbakning omkring konfirmand-undervisningen.


Undervisningsindhold

  • Der lægges vægt på, at alle konfirmander bliver fortrolige med gudstjenesten
  • Vi lærer om dåben og nadveren
  • Vi lærer trosbekendelsen og Fadervor
  • Vi synger salmer
  • Vi hører bibelens vigtigste fortællinger
  • Vi uddyber kendskabet til kirkens højtider: Jul, påske og Pinse
  • Vi taler om døden, begravelse/bisættelse og besøger kirkegården.

Ungdomsgudstjeneste

Vi planlægger hvert år en ungdomsgudstjeneste for alle konfirmander og andre unge i Silkeborg i samarbejde med byens andre kirker. Konfirmanderne medvirker og musikken til gudstjenesten skabes i samarbejde med et band.