Tilmelding

Børnene bliver indbudt på skolen i klasserne og via forældreintra. Tilmelding foregår på e-mail til stine@alderslystkirke.dk.

Varighed

Børnekonfirmand foregår efter skoletid på hverdagseftermiddage. Et forløb er typisk 6-8 uger og der vil være  gudstjenester undervejs, hvor børnekonfirmanderne, forældre og søskende inviteres til at deltage. 


Indhold

Der tages udgangsspunkt i forskellige temaer og vi kommer omkring de store ting i livet.

Vi lægger vægt på, at børnene kommer i kirken så meget som muligt. Her bliver der fortalt bibelhistorie for dem, vi beder Fadervor og synger salmer. Vi har forberedt aktiviteter med udgangspunkt i dagens tema. I løbet af børnekonfirmand-forløbet kommer vi også rundt på kirkegården, vi er i tårnet og ved orglet.

Mad og transport

Børnene afhentes på skolen og får mad hver gang. Brød, frugt o.l. Børnene skal hentes ved sognehuset eller selv gå tilbage til SFO.