Tidspunkt

  • Efterårshold er fyldt op. Nyt hold starter 24. februar 2020
  • Mandag kl. 09.00
  • Der er efterfølgende fælles kaffe med brød i sognehuset.
  • Vi starter nye hold 2-3 gange årligt

Tilmelding

Tilmelding og yderligere oplysninger hos:

Stine Søndergaard
Tlf. 87 23 15 03 
stine@alderslystkirke.dk


Om babysalmesang

Alderslyst Kirke tilbyder babyer på ca. 2-12 mdr., sammen med deres mødre eller fædre, at deltage i babysalmesang.

I kirkerummet har vi en akustik og rumlighed, der danner en storslået ramme om enhver stemmeudfoldelse. Den vigtigste lyd for et lille barn, er klangen af mors og fars stemme, idet sprog endnu er for avanceret. Babyer har alle antenner ude i forhold til stemningen imellem mennesker og i forhold til musik, især melodier, rytmer og klange.

Salmer, Sang & Musik

Mange af vores salmer besidder en enkelthed i det musikalske udtryk, der gør, at de er oplagte at synge for små børn. Samtidig med salmesangen, vil vi udtrykke salmeteksten med fagter for babyerne, lave rim og remser, synge børnesange samt danse. Babyerne får mulighed for at lytte til forskellige klange og melodier fra klaver, fløjte, guitar, orgel og evt. andre instrumenter.
Musikken arbejder således med hele barnets motorik og evne til at se, mærke og føle verden udenfor.


Praktiske oplysninger

  • Pris: 250 kr. for 8 gange inkl. kaffe/the og rundstykke. Pengene medbringes ved opstart.
  • Kirken forbeholder sig ret til at aflyse én gang i et forløb uden refusion til deltagerne.
  • Babysalmesang afholdes hovedsageligt i Alderslyst Kirke, evt. enkelte gange i sognehuset.
  • Babysalmesang ledes af Stine Søndergaard, der er uddannet ved Det Fynske Musikkonservatorium med børnemusik som hovedfag.
  • På ét hold kan der max. være 12 babyer.